Hovedskovgaards historie

Den korte udgave af Hovedskovgårds lange historie
Hovedskovgård var oprindeligt en kongsgård under den danske krone. Altså ejet af den danske konge.
De ældste dokumenter vi har fundet fortæller at gården i 1596 blev bestyret af Landsdommer Peder Juul. Men gården er sandsynligvis meget ældre.
En landsdommers job var bl.a. at afgøre lokale stridigheder men også at varetage Kongens interesser på Møn.

I 1668 gav kongen Hovedskovgård til krigshelten Jacob Dannefærd.
Han fik den som fortjeneste for at have kapret et svensk krigsskib med danske krigsfanger og bragt skibet ind til København.

i 1736 erhverves Hovedskovgård af Jørgen Hansen. Han blev den første repræsentant for den slægt der havde gården i besidelse i mere end 250 år, i 1987 måtte den sidste efterkommet give op. Hård presset af regeringens kartoffelkur som i 80érne tog livet af mange danske landbrug.

Med venlig hjælp af sønnen af den sidste properitær, har vi fået en masse historisk materiale som vi har lavet en lille folder om gården.
Folderen udleveres gratis til alle gæster på Hovedskovgård.

Billede af gården fra ca. 1910.

Billede af gården fra ca. 1910.

Hovedhuset fik en stor renovering i 1906 – men er af langt ældre dato.
I midten af billedet poserer sandsynligvis Hans Jørgen Jensen, ejer af gården fra 1883 til 1932.
Med 49 år den længst siddende properitær nogensinde på Hovedskovgård.

Nutid
Idag drives der ikke længere landbrug på Hovedskovgård.
Jorden er solgt fra og huset fyldes nu af lyden af glæde feriegæster.
Der har været sommerudlejning/B&B på Hovedskovgård i over 50 år, og vi er stolte over at drive den tradition videre.